Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής (2013-2017)

Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής, για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14, 2014-15, 2015-16 και 2016-17, είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, κύριος Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 99 5601

e-mail: kvek[at]topo[dot]auth[dot]gr

Γραμματεία Κοσμητείας

Χρυσάνθη Καπράγκου

Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ. 2310 99 5600
fax: 2310 99 5611
E-mail: info@eng.auth.gr

Γραμματείες Τμημάτων

Πολιτικών Μηχανικών:
τηλ. 2310 99 5612, 99 5613,  99 5851, 99 5852, 99 5698, 99 5853, 99 5861
fax: 2310 99 5862 
http://www.civil.auth.gr/

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:
τηλ. 2310 99 5404, 99 5550, 99 5595, 99 5596
fax: 2310 99 5597 
http://www.arch.auth.gr

Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών:
τηλ. 2310 995991, 99 5401, 99 5402, 99 5403
fax: 2310 99 5978 
http://www.topo.auth.gr

Μηχανολόγων Μηχανικών:
τηλ. 2310 99 6032, 99 6020, 99 6022, 99 6072, 99 5878, 99 5894, 99 6079
fax: 2310 99 6071 
http://www.meng.auth.gr

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:
τηλ. 2310 99 6391, 99 6292, 99 6395, 99 6392
fax: 2310 99 6292 
http://www.ee.auth.gr

Χημικών Μηχανικών:
τηλ. τηλ.: 2310 99 6226, 99 6182, 99 6182, 99 6267
fax: 2310 99 6250 
http://www.cheng.auth.gr

Γενικό Τμήμα:
(καταργήθηκε τον Ιούνιο 2013,
βάσει του Ν.4009/2011 και του Π.Δ.98/2013)

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης:
τηλ. 2310 99 1430, 99 4582, 99 4179
fax: 2310 99 4220
http://www.plandevel.auth.gr

Προσωπικό Γραμματείας Κοσμητείας

Χρήστος Νανέρης
Περιβαλλοντολόγος
Τηλ.: 2310 99 4560
E-mail: nchris@auth.gr

Σοφία Ελευθεριάδου
MSc Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Τηλ.: 2310 99 5676
E-mail: sofel@eng.auth.gr

Μαρία Σεφερτζή
Οικονομολόγος
Τηλ.: 2310 99 5668
E-mail: sefertzi(at)auth.gr