1ο Επιστημονικό Συνέδριο Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑ) – Θεσσαλονίκη 17-18 Ιουνίου 2024

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για τον εορτασμό των είκοσι χρόνων λειτουργίας του, από το 2004, διοργανώνει το Επετειακό

1ο Επιστημονικό Συνέδριο Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑ)

Στο πλαίσιο του Επιστημονικού Συνεδρίου θα δοθεί δυνατότητα ανάπτυξης προβληματισμού και διαλόγου για τις προκλήσεις και προοπτικές του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης μέσα από:
•    Εισηγήσεις προσκεκλημένων ομιλητών και πάνελ συζητήσεων.
•    Παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών στις συνεδρίες που θα οργανωθούν.

Το Συνέδριο προσκαλεί μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ερευνητές, μελετητές, στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, να παρουσιάσουν επιστημονικές εργασίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων που αφορούν τον χωρικό σχεδιασμό και τη χωρική ανάπτυξη καθώς και συναφή σχεδιαστικά, τεχνολογικά και κοινωνικά επιστημονικά πεδία.

Στόχος είναι μέσα από τον διάλογο για την εξέλιξη των επιστημονικών προσεγγίσεων, των πολιτικών και πρακτικών για τον χωρικό σχεδιασμό και τη χωρική ανάπτυξη, να αναγνωριστούν τα προβλήματα και οι προκλήσεις στις σύγχρονες συνθήκες των πολλαπλών κρίσεων και των γρήγορων αλλαγών, καθώς και να αναδειχθούν οι δυνατότητες και οι προοπτικές για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου στην κατεύθυνση της βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
–    Χωρικός Σχεδιασμός και Ανθεκτικότητα Πόλεων και Περιφερειών
–    Χωροταξική Πολιτική και Χωροταξικά Σχέδια
–    Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Πόλεις Μηδενικών Εκπομπών
–    Δημόσιοι Ανοικτοί Χώροι της Πόλης και Κλιματική Αλλαγή
–    Βιώσιμη και Ανθεκτική Αστική Κινητικότητα
–    Συμμετοχικός Χωρικός Σχεδιασμός / Ανάπτυξη
–    Χωρική Ανάπτυξη και πολιτική
–    Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
–    Αστική Βιωσιμότητα, Ποιότητα Ζωής και Ευημερία
–    Αστική Ανάπτυξη και Πολιτισμός
–    Συνιστώσες Ανάπτυξης του Χώρου της Υπαίθρου
–    Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ψηφιακή Εποχή
–    Κοινωνικοχωρικές Διαστάσεις του Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης
–    Κοινά, Εναλλακτικές Οικονομίες και Μετα-Ανάπτυξη
–    Κατοικία, Αστική Ανάπτυξη και Ανισότητες
–    Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη Συλλογή Δεδομένων, την Ανάλυση των Πληροφοριών και τη Λήψη Χωρικών Αποφάσεων
–    Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Αυτονομία
–    Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων

Τόπος / Χρόνος διεξαγωγής: Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ. / 17-18 Ιουνίου 2024.

Κόστος συμμετοχής: Η εγγραφή / συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Υποβολή εργασιών: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (νέα) 2 Μάϊου 2024.

Επικοινωνία: conferencespd@plandevel.auth.gr

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: https://conferencespd.plandevel.auth.gr/

Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2024, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Με την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.

 

Περισσότερα

files (1)
arxeio
arxeio