Ανθρώπινο Δυναμικό

Γενική εικόνα της Πολυτεχνικής Σχολής

H Πολυτεχνική Σχολή εκπαιδεύει περίπου το 15% των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Α.Π.Θ. χρησιμοποιώντας περίπου το 16% του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται χρησιμοποιώντας περίπου το 20% του τακτικού προϋπολογισμού, ενώ συμπιέζεται στο 10% περίπου της συνολικής επιφάνειας του Α.Π.Θ.  Έτσι η Πολυτεχνική Σχολή χρησιμοποιεί περίπου το 15% των συνολικών “διαθέσιμων αποθεμάτων” του Α.Π.Θ., ενώ παρουσιάζει δυσανάλογα υψηλές επιδόσεις στην έρευνα, με περισσότερο από 30% συμμετοχή στις συνολικές ανταγωνιστικές ερευνητικές εισροές από εθνικές πηγές και περισσότερο από 50% στις εισροές από διεθνείς πηγές.

kylikeio

Το ανθρώπινο δυναμικό

Στην Πολυτεχνική Σχολή υπηρετεί :
• το 15,5 % των συνολικών μελών Δ.Ε.Π. και
• το 17,7 % του συνολικού λοιπού προσωπικού του Α.Π.Θ.

Η μέση ηλικία τους είναι 53,3 έτη (μέσος όρος Α.Π.Θ. = 52,7), γεγονός που κάνει την Πολυτεχνική Σχολή την 3η κατά σειρά πιο “γηράσκουσα” σχολή (μετά την Ιατρική και τη Γεωπονική) στο Α.Π.Θ.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η έλλειψη μελών Δ.Ε.Π. καλύπτεται, σε μερικά τμήματα, εν μέρει από συμβασιούχους (μέσω συμβάσεων με την Επιτροπή Ερευνών) διδάσκοντες.