Ανακήρυξη υποψηφίων των εκλογών εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής με ετήσια θητεία από 01.09.2024

arxeio

Ανακήρυξη Υποψηφίων Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Ε.Ε.Π. Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Ε.ΔΙ.Π. *Για την κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβλήθηκε καμία υποψηφιότητα Εφορευτικές Επιτροπές Πράξη Ορισμού Μονομελούς Ο.Δ.Ε για εκλογές Ε.Ε.Π. Κοσμητεία Π.Σ. Πράξη Ορισμού Τριμελούς Κ.Ε.Ε ως Ο.Δ.Ε για εκλογές Ε.ΔΙ.Π. Κοσμητεία Π.Σ. Προκηρύξεις Προκήρυξη Ε.Ε.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (Ψ8Ψ546Ψ8ΧΒ-Ζ1Β) Προκήρυξη Ε.ΔΙ.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (ΨΜ3546Ψ8ΧΒ-Ξ1Η) Προκήρυξη Ε.Τ.Ε.Π. – Πολυτεχνική […]

Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., για την Κοσμητεία της Σχολής Σχολής με ετήσια θητεία από 01.09.2024

arxeio

Προκηρύξεις Προκήρυξη Ε.Ε.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (Ψ8Ψ546Ψ8ΧΒ-Ζ1Β) Προκήρυξη Ε.ΔΙ.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (ΨΜ3546Ψ8ΧΒ-Ξ1Η) Προκήρυξη Ε.Τ.Ε.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (9ΞΜΘ46Ψ8ΧΒ-ΖΩ6) Θεσμικό πλαίσιο N. 4957 (εκλογή εκπροσώπων σε Κοσμητεία) ΚΥΑ 123024/Ζ1/6-10-2022 (ΦΕΚ 5220/τΒ΄/7.10.2022)