ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα έως 31-08-2024

arxeio

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας Εξε._47288_-_2023-2024_-_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_για_την_ανάδειξη_Κοσμήτορα_της_Πολυτεχνικής_Σχολής_ΑΠΘ _15_Α__Υπόδειγμα-Αίτησης-Υποβολής-Υποψηφιότητας-Κοσμήτορα_Πολυτεχνική_Σχολή _15_Β__Υπόδειγμα-Υπ-Δήλωσης-περί-μη-συνδρομής-κωλυμάτων_Κοσμήτορα_Πολυτεχνική_Σχολή _15_Α__Υπόδειγμα-Αίτησης-Υποβολής-Υποψηφιότητας-Κοσμήτορα_Πολυτεχνική_Σχολή _15_Β__Υπόδειγμα-Υπ-Δήλωσης-περί-μη-συνδρομής-κωλυμάτων_Κοσμήτορα_Πολυτεχνική_Σχολή