Ανακήρυξη υποψηφίων των εκλογών εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής με ετήσια θητεία από 01.09.2024

arxeio

Ανακήρυξη Υποψηφίων Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Ε.Ε.Π. Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Ε.ΔΙ.Π. *Για την κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβλήθηκε καμία υποψηφιότητα Εφορευτικές Επιτροπές Πράξη Ορισμού Μονομελούς Ο.Δ.Ε για εκλογές Ε.Ε.Π. Κοσμητεία Π.Σ. Πράξη Ορισμού Τριμελούς Κ.Ε.Ε ως Ο.Δ.Ε για εκλογές Ε.ΔΙ.Π. Κοσμητεία Π.Σ. Προκηρύξεις Προκήρυξη Ε.Ε.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (Ψ8Ψ546Ψ8ΧΒ-Ζ1Β) Προκήρυξη Ε.ΔΙ.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (ΨΜ3546Ψ8ΧΒ-Ξ1Η) Προκήρυξη Ε.Τ.Ε.Π. – Πολυτεχνική […]

Ανακήρυξη υποψηφίων των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής με θητεία από 01.09.2024

arxeio

Ανακηρύξεις Ανακήρυξη Υποψηφίων για την θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσικής Ανακήρυξη Υποψηφίων για την θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Μη-Γραμμικών Μαθηματικών Προκηρύξεις Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσικής Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Μη-Γραμμικών Μαθηματικών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής με θητεία από 01.09.2024

arxeio

Για την εξέλιξη της διαδικασίας, παρακαλούμε ενημερωθείτε από τους παρακάτω συνδέσμους: Αρχεία: Δήλωση_υποψηφιότητας_εκλογής_Δντού_Εργαστηρίου_Μαθηματικών Δήλωση_υποψηφιότητας_εκλογής_Δντού_Εργαστηρίου_Φυσικής Εξερ._21-5-2024_-_67116_-_Προκήρυξη_Εργαστηρίου_Φυσικής__ΨΗΣΣ46Ψ8ΧΒ-ΠΩΖ_ Εξερ._21-5-2024_-_67117_-_Προκήρυξη_Εργαστηρίου_Μη-Γραμμικών_Μαθηματικών__Ρ60Γ46Ψ8ΧΒ-ΨΓΟ_   Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής με θητεία από 01.09.2024 Ανακήρυξη Υποψηφίων Ανακήρυξη Υποψηφίων για την θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Μη-Γραμμικών Μαθηματικών Ανακήρυξη Υποψηφίων για την θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσικής Προκηρύξεις Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα έως 31-08-2024

arxeio

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας Εξε._47288_-_2023-2024_-_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_για_την_ανάδειξη_Κοσμήτορα_της_Πολυτεχνικής_Σχολής_ΑΠΘ _15_Α__Υπόδειγμα-Αίτησης-Υποβολής-Υποψηφιότητας-Κοσμήτορα_Πολυτεχνική_Σχολή _15_Β__Υπόδειγμα-Υπ-Δήλωσης-περί-μη-συνδρομής-κωλυμάτων_Κοσμήτορα_Πολυτεχνική_Σχολή _15_Α__Υπόδειγμα-Αίτησης-Υποβολής-Υποψηφιότητας-Κοσμήτορα_Πολυτεχνική_Σχολή _15_Β__Υπόδειγμα-Υπ-Δήλωσης-περί-μη-συνδρομής-κωλυμάτων_Κοσμήτορα_Πολυτεχνική_Σχολή