50 χρόνια- Αφιέρωμα Πολυτεχνική Σχολή

Πενήντα χρόνια ζωντανής παρουσίας. Τέσσερις λέξεις που προσπαθούν να αγκαλιάσουν μέσα τους όσα θέλει να πει όλο το βιβλίο. Τέσσερις λέξεις που θέλουν να δώσουν ένα στίγμα, να δηλώσουν μια ταυτότητα, να συμπυκνώσουν μια ιστορία, αλλά παράλληλα να μεταδώσουν και το μήνυμα για μια υπόσχεση προοπτικής. Διότι το παρελθόν από μόνο του παραμένει είδος μουσειακό, […]