Διοίκηση

Η Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. διοικείται από α) τον Κοσμήτορα και β) την Κοσμητεία.

Η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των 7 Τμημάτων της Σχολής,  έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής 

Τον χρόνο και τον τρόπο εκλογής των ανωτέρω οργάνων, καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4957/2022)

Η παρούσα σύνθεση των οργάνων Διοίκησης της Σχολής έχει ως εξής:

Γρηγόριος Παπαγιάννης

Κοσμήτορας, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Αναστάσιος Τέλλιος

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Όλγα Γεωργούλα

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Γεώργιος Σαββαΐδης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Ιωάννης Ρέκανος

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Στέργιος Γιάντσιος

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ελισάβετ Θωίδου

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Αστέριος Τολίδης

Εκπρόσωπος των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής

Αναστασία Μαρτζοπούλου

Εκπρόσωπος των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής

Διατελέσαντες Κοσμήτορες

2021-2024    Κυριάκος Υάκινθος, Καθ. Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (έως 14.02.2024)
2017-2021    Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2013-2017    Κωνσταντίνος-Βασίλειος Κατσάμπαλος, Καθ. Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
2010-2013    Νικόλαος Ι. Μάργαρης, Καθ. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (έως 1/7/2013)
2006-2010    Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθ. Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
2003-2006    Δημήτριος Τολίκας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1997-2003    Βασίλειος Παπαγεωργίου, Καθ. Τμήματος Χημικών Μηχανικών
1994-1997    Βύρων Παπαθανασίου, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1988-1994    Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1983-1988    Μιχαήλ Αντωνόπουλος - Ντόμης, Καθ. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1982-1983    Κωνσταντίνος Δεμίρης, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1981-1982    Γεώργιος Λάββας, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1980-1981    Θαλής - Ιωάννης Αργυρόπουλος, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1979-1980    Γρηγόριος Τσάγκας, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1978-1979    Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1977-1978    Δημήτριος Φατούρος, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1976-1977    Ιωάννης Μήττας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1975-1976    Γεώργιος Πενέλης, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1974-1975    Δημήτριος Βαλαλάς, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1973-1974    Γεώργιος Νιτσιώτας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1970-1973    Λυσίμαχος Μαυρίδης, Καθ. Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
1969-1970    Παρασκευάς Σκοπετέας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1968-1969    Δημήτριος Φατούρος, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1967-1968    Λυσίμαχος Μαυρίδης, Καθ. Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
1966-1967    Νικόλαος Χωραφάς, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1965-1966    Παναγιώτης Μωλιώτης, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1964-1965    Πάτροκλος Καραντινός, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1963-1964    Νικόλαος Μουτσόπουλος, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1962-1963    Μιλτιάδης Φλωράς, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1961-1962    Γεώργιος Νιτσιώτας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1959-1961    Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1957-1959    Γεώργιος Νιτσιώτας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1956-1957    Μάξιμος Μαραβελάκις, Καθ. Φυσικομαθηματικής Σχολής
1955-1956    Ιωάννης Γρατσιάτος, Καθ. Φυσικομαθηματικής Σχολής