Επικοινωνία

Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

Papagiannis

Γρηγόριος Παπαγιάννης

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Γραμματεία Κοσμητείας

Ελένη Καραγκουνάκη

Προϊσταμένη Γραμματείας

Προσωπικό Γραμματείας

Μαρία Σεφερτζή

Οικονομολόγος

Χρήστος Παπαβασιλείου

MSc Πληροφοριακά Συστήματα

Σοφία Ελευθεριάδου

MSc Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Δημήτρης Γαλατιανός