Χώροι στάθμευσης

Στην περιοχή της Πολυτεχνικής Σχολής υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Άδεια για την είσοδο στους χώρους στάθμευσης δικαιούνται:

 • Για δύο ακαδημαϊκά έτη, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, καθώς και οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου Υπάλληλοι της Σχολής.
 • Για ένα ακαδημαϊκό έτος, οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, καθώς και οι Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου Υπάλληλοι της Σχολής.

Δικαιολογητικά:

 • Ψηφιακό αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιόκτητο).
 • Ψηφιακό αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας οχήματος καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω Gov.gr) ότι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του οχήματος συναινεί στη χρήση του οχήματος (παραχώρηση).
 • Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (Μόνο για επίδειξη κατά την παραλαβή).

Επίσης (ανάλογα με την περίπτωση):

 • Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου: Αντίγραφο της σύμβασης.
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Βεβαίωση εγγραφής στο ΠΜΣ.
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες: Βεβαίωση της ιδιότητας, από το αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής (να αναγράφεται η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής της διατριβής. Δικαιούνται σήμα έως 6 έτη από την ημερομηνία αυτή)

 

Διαδικασία:

Επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία:

Υποβολή αίτησης για χορήγηση σήματος στάθμευσης στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

2023-24 Ανανέωση σήματος στάθμευσης στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ (ΜΟΝΟ για Συμβασιούχους Ερευνητές, Συμβασιούχους Υπαλλήλους, Συμβασιούχους Διδάσκοντες, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές της Πολυτεχνικής Σχολής που επιθυμούν ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023-24)

 

Αφού έχετε υποβάλλει επιτυχώς τα δικαιολογητικά σας από έναν από τους παραπάνω συνδέσμους, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού παραλαβής του αυτοκόλλητου σήματος στάθμευσης από εδώ: https://doodle.com/bp/30051473/book-a-time

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν προηγηθεί η υποβολή των δικαιολογητικών, δεν εξυπηρετείται το ραντεβού.

 

Επισήμανση: Αν υποβάλετε πρώτη φορά αίτηση, μαζί με το αυτοκόλλητο σήμα, θα προμηθευτείτε το σημείωμα που είναι προϋπόθεση για την αγορά εκ μέρους σας του τηλεχειριστηρίου.

 

ΕΞΕΖΗΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Αντικατάσταση σήματος, αλλαγή οχήματος, πρόβλημα με τηλεχειριστήριο

 • Σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες περιπτώσεις, για να παραλάβετε νέο σήμα θα πρέπει να επιστρέψετε το παλαιό (ή μέρος αυτού).
 • Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία μας με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο για διευκρινίσεις (βλ. παρακάτω: Επικοινωνία)

Έκτακτη ανάγκη:
Σε περίπτωση εγκλωβισμού στον χώρο στάθμευσης, ελλείψει τηλεχειριστηρίου και απουσία φύλακα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το θυρωρείο του Κτηρίου Α’ της Σχολής (2310 99 5979) ή με το θυρωρείο της Διοίκησης (2310 99 6928, 2310 99 6929 και 2310 99 6100).

Επικοινωνία:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310 994560 (Χρήστος Παπαβασιλείου) ή στις διευθύνσεις email: info@eng.auth.gr, ή kosmiteia.parking@gmail.com, ή cpapavas@auth.gr

Οι χώροι στάθμευσης στην Πολυτεχνική Σχολή παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:

Δικαιούχοι, δικαίωμα πρόσβασης:

 • Στους χώρους A και Β, μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, καθώς και οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου υπάλληλοι της Σχολής για δύο ακαδημαϊκά έτη.
 • Στους χώρους Β, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι Διδάκτορες, καθώς και οι Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου υπάλληλοι της Σχολής για ένα ακαδημαϊκό έτος.