Νησίδες Υπολογιστών

Η τεχνολογία των υπολογιστών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινή πρακτική του Μηχανικού. Η οργάνωση των Νησίδων των Τμημάτων συντελεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα διαθέσιμα προγράμματα Μηχανικών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τις απαραίτητες υποδομές για την διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων αλλά και γρήγορης δωρεάν πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Internet). Το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στις Νησίδες είναι αυτό που θα συναντήσουν οι νέοι Μηχανικοί στην πραγματική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Οι άδειες χρήσης εξασφαλίζονται κεντρικά, με την βοήθεια του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου (ΚΗΔ ΑΠΘ). Παράλληλα, κατά τις ελεύθερες ώρες, οι νησίδες χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές ως εργαλείο για την εκπόνηση των θεμάτων, των εργασιών και των διπλωματικών τους, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία σε επίπεδο υποδομών.

Που βρίσκονται οι νησίδες

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Νησίδα Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Νησίδα Η/Υ "Βεργίνα" Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Νησίδα Η/Υ Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Τμήμα ΗΜΜΥ)

Νησίδα Η/Υ Χημικών Μηχανικών (Υπολογιστικά κέντρα Α και Β)