Βιβλιοθήκες

Που βρίσκονται οι βιβλιοθήκες

Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής στην προσπάθειά τους να καταστήσουν αποτελεσματικό το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των φοιτητών, έχουν δημιουργήσει πλούσιες και ενημερωμένες βιβλιοθήκες. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο υλικό αυτό τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική μορφή του. Εκτός από τη βιβλιογραφία που ξεπερνά τις 60.000 συγγράμματα, οι φοιτητές μπορούν να βρουν εκατοντάδες περιοδικά, και άρθρα. Οι φοιτητές διαθέτουν, ακόμη, πρόσβαση στις διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες που έχουν καταθέσει προηγούμενοι φοιτητές. Η δωρεάν πρόσβαση σε συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης γίνεται με την συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εξασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες χρήσης στο σύνολο των Βιβλιοθηκών. Ο αριθμός των διαθέσιμων τίτλων είναι ενδεικτικός δεδομένου ότι νέες παραλαβές γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και ότι δεν συνυπολογίζονται περιοδικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις.

1. Συστεγαζόμενες Βιβλιοθήκες - Τμήματα: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

1.α. Βιβλιοθήκη Πολιτικών Μηχανικών

1.β. Βιβλιοθήκη Μηχανολόγων Μηχανικών

1.γ. Βιβλιοθήκη Χημικών Μηχανικών

1.δ. Βιβλιοθήκη Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

2. Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

3. Βιβλιοθήκη Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

4. Βιβλιοθήκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

5. Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής

Βιβλιοθήκες - Χρήση

Οι φοιτητές και τα μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού προσωπικού αποκτούν πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες με βάση την ιδιότητά τους. Με τη χρήση της κάρτας μέλους και με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, παρακολουθείται η μερίδα του κάθε χρήστη, ενώ παράλληλα αποκτά τη δυνατότητα δανεισμού από όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο  http://www.lib.auth.gr.