Ιστορία

Πολυτεχνική Σχολή

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 1925 με το Νόμο 3341 και αρχικά περιλάμβανε πέντε Σχολές, τη Θεολογική Σχολή, τη Φιλοσοφική Σχολή, την Ιατρική Σχολή, τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και τη Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών.
Η Πολυτεχνική Σχολή, η τελευταία μεγάλη Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1955, με τρία Τμήματα: το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (1955), το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1957) και το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (1962).

Rectangle
Rectangle

Το 1957 η Σχολή με απόφασή της καθιέρωσε ως έμβλημά της και επίσημη σφραγίδα της την προτομή του Αρχιμήδη με περιγεγραμμένες τις λέξεις ΠΑ ΒΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΓΑΝ ΚΙΝΩ, ενώ ως χρώμα της όρισε το κίτρινο.
Το 1972 ιδρύθηκαν τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το οποίο το 1976 χωρίστηκε στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Το 2004 ιδρύθηκε το νεώτερο Τμήμα της Σχολής, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων
1956-57
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων
1962-63
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
1972-73
Τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
1972-73
Διαχωρισμός του Τμήματος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Δ. 651/76)
1976-77
Γενικό Τμήμα (καταργήθηκε με το Π.Δ. 98/2013, ΦΕΚ Α' 134, 5-6-2013)
1982-83
Μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Π.Δ. 266/93)
1993-94
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
2004

Σήμερα, μετά από σχεδόν 70 χρόνια ζωής, η Πολυτεχνική Σχολή έχει περάσει στιγμές έντασης και ηρεμίας, έχει ζήσει όλα τα γεγονότα που απασχόλησαν την πανεπιστημιακή κοινότητα και συμμετείχε ενεργά στις αγωνίες και στους αγώνες της. Συνέβαλε στην εκπαίδευση και στην έρευνα, προώθησε λύσεις στα προβλήματα Παιδείας, στον εκδημοκρατισμό και στην αναμόρφωσή της, συνέβαλε αποφασιστικά στην πολιτιστική ζωή και στην ανάπτυξη της χώρας, με την διοργάνωση ή τη συμμετοχή σε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην εκτέλεση μεγάλων έργων του βορειοελλαδικού χώρου. Παράλληλα, στηριζόμενη στις αγωνιστικές εμπειρίες και στις δημοκρατικές παραδόσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσέφερε σημαντικά στον αγώνα για τη δημοκρατική πορεία της χώρας.

Eng