Προπτυχιακές Σπουδές

Στον εκπαιδευτικό τομέα, τα Τμήματα της Σχολής έχουν αναπτύξει αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν με επάρκεια το ευρύ φάσμα της κλασικής επιστήμης και αυτό των νεότερων κατευθύνσεων. Έχουν δημιουργήσει αξιόλογο υπόβαθρο σε εργαστηριακό εξοπλισμό και σε στελεχικό δυναμικό, με υψηλό επίπεδο κατάρτισης, που μπορεί χωρίς δισταγμούς και επιφυλάξεις να συγκριθεί με αυτό μεγάλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

Τα Τμήματα της Σχολής απολαμβάνουν της διεθνούς καταξίωσης, όπως αυτό τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή των μελών τους σε πολλά διεθνή συνέδρια, από τις δημοσιεύσεις τους σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και από τις διεθνείς αναφορές σε εργασίες μελών τους. 

Παράλληλα, το ερευνητικό προσωπικό των Τμημάτων της Πολυτεχνικής συμμετέχει σε διεθνείς οργανώσεις, σε εκδηλώσεις και σε επιτροπές αξιολόγησης εργασιών και προγραμμάτων. Τέλος, όλα τα Τμήματα υλοποιούν έναν μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών διεθνών και ερευνητικών προγραμμάτων, που αναδεικνύουν τη Σχολή πρώτη μεταξύ όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.