Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Επικοινωνία

Ιστότοπος
https://ece.auth.gr/
Γραμματεία
Κτίριο Δ' Πολυτεχνικής Σχολής - Ισόγειο
Τηλέφωνα
2310996391
Email
info@ece.auth.gr
Πρόεδρος
Ιωάννης Ρέκανος, Καθηγητής

Άλλα Τμήματα

Engineer
Engineer
People