Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Επικοινωνία

Ιστότοπος
https://www.plandevel.auth.gr/el
Γραμματεία
Κτίριο Α' Πολυτεχνικής Σχολής (Πρώην "Εδρών"), 1ος Όροφος
Τηλέφωνα
2310991430
Email
info@plandevel.auth.gr
Πρόεδρος
Ελισάβετ Θωίδου, Καθηγήτρια

Άλλα Τμήματα

Engineer
Mother Board
Engineer