Συνέδριο στο Μουσείο της Ακρόπολης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό σύγχροτρον – ESRF, 13-14 Μαρτίου 2024

Στo πλαίσιo της προσπάθειας ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση Ακτινοβολίας Σύγχροτρον (ESRF),  συνδιοργανώνεται από το ESRF, το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το δίκτυο Ελλήνων χρηστών ακτινοβολίας σύγχροτρον (GrSUN), διημερίδα με θέμα:

ESRF MEMBERSHIP: Catalyzing Greek Scientific Excellence“.

στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 13 & 14 Μαρτίου 2024.

Την πρώτη ημέρα δίνεται έμφαση στην ενημέρωση της εκπροσώπων της πολιτείας για τα κοινωνικοοικονομικά και επιστημονικά πλεονεκτημάτα της πιθανής ένταξης της Ελλάδας στο ESRF.
Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας περιλαμβάνει επιστημονικές παρουσιάσεις σχετικές με εφαρμογές της ακτινοβολίας σύγχροτρον στη Βιομηχανία, την Υγεία-Βιολογία, τα Υλικά και την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα έως τις 6 Μαρτίου 2024.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής και
του Greek Synchrotron Users Network (GrSUN)

******** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΤΡΟΝ ********* 
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    |      ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ    |    ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
***************************** www.esrf.gr  ********************************* ——————————————————————–

Περισσότερα

files (1)
arxeio
arxeio